Akhlak yang baik

Category : Kata-kata

Ibadah atau Akidah itu utama, tapi Akhlak yang baik adalah lebih utama. Akhlak merupakan perwujudan nyata dari akidah seseorang. Tes apakah akidah seseorang kuat atau tidak dilihat dari akhlak orang itu dalam masyarakat.

Tulis Komentar